top of page
טפסים.png

טפסים לבחינת בגרות

רדיו בתיכון

פרויקט הרדיו החינוכי פועל במספר מסגרות חינוך ובהן : מכללות אוניברסיטאות, בתי ספר מיסודי ועד תיכון. 

תוכנית הלימודים שנכתבה לבתי הספר מאז שהוקמה התחנה הראשונה, קיבלה תפניות ושינויים שהתאימו את הלימודים לשינויים הטכנולוגיים ולאופי האדם מול השינויים האלו.

רק דבר אחד נשאר בבסיס הלימודים - בסיומם יידעו הלומדים את כל מקצועות הרדיו כדי שיוכלו לייצר בעצמם תוצר אודיו מכל סוג: בידורי, עיתונאי, עם מגיש יחיד, בזוג, בצוות, בשידור חי או מוקלט, בהגשה, ראיונות או בדיווח.

 

היפה שתוכנית זאת משמשת כ"עמוד שידרה" ללא מעט תוכניות לימוד במקומות אחרים.

גם אם אינכם מעולם החינוך כדאי לכם להציץ בתוכנית הלימודים ולהבין מה צריך לדעת לפני שעושים רדיו.

 

אם אתם מעולם החינוך - זאת התוכנית המחייבת את המוסד שלכם.

bottom of page