top of page
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

טפסים שימושיים

לתחנת רדיו

רשימת שידור ודף תחקיר

בעמוד זה תמצאו טפסים לשימוש בתחנה שיסייעו לכם לעשות סדר ולענות לדרישות המתחייבות מתחנה משדרת באוויר, באינטרנט או בפלטפורמה אחרת.

בסיום ההסברים תמצאו קובץ להורדה למחשב שלכם לשימוש בתחנה שלכם.

רשימת שידור LINE UP

שימו לב לשפה המקצועית - לא מדובר בר"ש, אלא ברשימת שידור = ליין אפ.

ה-ר"ש הוא מסמך שמכיל את רשימת השירים של התוכנית לעומת רשימת השידור שבה מצויינים רשימת האייטמים (הנושאים) לשידור.

ברשימה, שתחולק לכל איש צוות העוסק בתוכנית, יהיו כל המרכיבים שצריכים להופיע בתוכנית לפי הסדר עם פרטים על כל אחד מהם: 

נושא האייטם - על מה ידובר

שם המרואיין/ת ותפקיד או  שם הכתב/ת - מי הדובר המרכזי של האייטם הבא

מקור - מהיכן יגיע האייטם (שיחת טלפון/מוקלט במחשב/באולפן...)

תזמון החלק - כמה זמן מתוכנן לאייטם או כמה זמן הוקלט מראש

תזמון כללי - סך כל הזמנים כדי לראות מה אורך התוכנית

מילים ראשונות - אם קטע מוקלט נוכל לשחק את השידור החי ולפנות אליו כאילו הכל קורה כאן ועכשיו. נתחבר אליו כשנדע מה המילים הראשונות שלו.

מילים אחרונות - אם האייטם מוקלט, יש לנו תיזמון שרץ אחורה ובכל זאת המילים האחרונות הן ה"סיום סיומת" וכך נדע שהאייטם מגיע לסיומו המלא. אם האייטם בשידור חי נוכל לקבוע מראש מהן מילות הסיום שאחריהן נוכל להמשיך לדבר הבא בלי לעלות עם אייטם חדש על הסיום של הקודם. 

קובץ רשימת שידור (LINE UP) תוכלו להוריד מכאן

דף תחקיר

כמו כל טופס - אפשר בלעדיו, אפשר לקחת נייר ולקשקש פרטים ראשוניים על נושא התחקיר שלכם, אבל אם רוצים לעבוד מסודר, בצורה שבה כולם יוכלו להבין את הרקע לאייטם המשודר, מי הדוברים, למה הם, על מה ידברו ומה עמדתם - זה חייב לבוא בצורה מסודרת של דף תחקיר.

בדף נציין מה הנושא המדובר, שם הדוברים וכל פרטי ההתקשרות אליהם כדי שאם לא יהיו זמינים באחת הדרכים אז נשיגם באחרת.

כמו כן נכתוב את הרקע שנבנה מתחקיר מקדים או שיחה מקדימה ובו עקרי הדברים החשובים שעלינו לדעת או להעביר למגישים/מראיינים שיוכלו לעטוף את השיחה במקסימום מידע ושאלות נכונות. צריך גם נקודות עוגן בשיחה ומקורות שיהיה אפשר לסמוך עליהם ברצף השיחה/הראיון.

לא פחות חשוב... עלינו לדעת מראש על מה אסור לנו לדבר או לשאול.

בדף התחקיר יופיעו הנושאים שהוחלט מראש שלא נכנסים אליהם וחובת המגישים/המראיינים לא להיכנס אליהם.

לסיום נכתוב פרטים שיש עוד לבדוק כדי לאמת או להצליב מידע לפני הראיון/השיחה.

קובץ דף תחקיר תוכלו להוריד מכאן

bottom of page