top of page
photo-of-boy-holding-radio-and-standing-

תוכנית לימודי

רדיו בבית ספר יסודי

פרויקט הרדיו החינוכי פועל במספר מסגרות חינוך ובהן : מכללות אוניברסיטאות, בתי ספר מיסודי ועד תיכון. 

תוכנית הלימודים שנכתבה במקור נועדה לתת מענה לתיכונים שבהם למדו לבגרות את תחום הדעת.

בתוכנית שילבו חלק עיוני וחלק הפקתי.

מאז הצלחת הרדיו החינוכי, השטח דרש תוכניות לימודים לחטיבה וליסודי.

בבתי ספר יסודיים החלו לצוץ יוזמות פרטיות של מורים, יזמים ושעות תל"ן (תוכנית לימודים נוספת) וגם קרן קרב נכנסה לנישה (בעיקר דרך חברת אפיקי תקשורת).

עם השנים גובשה ההבנה שאין לתת בשלב היסודי את מה שהבוגרים לומדים, אלא שני מישורים בלב התוכנית שיש להעניק לגיל היסודי:

1. חווית יצירה תוך התנסות במגוון ז'אנרים ברדיו.

2. אוריינות מדיה - הבנת שפת התקשורת תוך כדי פיתוח יכולת עשייה הפקתית מתוך ההבנה הזאת.

תלמידי הרדיו ביסודי יכולים לעבור תהליך לימודי שונה ומיוחד דרך העבודה ברדיו.

בחירת נושאי השידור היא עניין של סדר יום ציבורי ומתן חשיבות לעולמם.

תחקיר הוא עניין של הוצאת עיקר מתפל, העמקה והבנת מושגים רחבה.

הכנת ראיון היא עניין של ניסוח והבנת התהליך של השגת מידע.

עריכה היא עניין של טכנולוגיה במקביל לספר סיפור.

שידור התוצר הוא השיתוף וההפצה שעומד בראש סדר הדברים של הדור הצעיר.

שיפור השפה, העצמה עצמית, מתן ביטוי לכולם ועוד פלאים שכולם מדברים עליהם ומתרחשים בלימודי הרדיו ביסודי.

הוחלט בשלב הזה שלא תכתב תוכנית מחייבת ללימודי הרדיו בגיל הזה אך ישנם הרבה מיתווים שניתן לשאוב מהם השראה.

תוכלו להתייעץ איתנו ולבנות את התוכנית הנכונה לכם.

bottom of page