top of page
רדיו בתיכון - רדיו אחר

רדיו 

בתיכון

תחום הדעת המופלא "רדיו" קיבל לפני יותר משלושה עשורים כניסה לעולם החינוך כשהוקמה תחנת הרדיו ב"אשל הנשיא", בשיתוף פעולה בין משרד התקשורת, שירות השידור הציבורי (קול ישראל לשעבר- "כאן" היום) ומשרד החינוך.

מאז ועד היום לימודי הרדיו עברו התפתחות משמעותית ובכל שנה קופצים לעגלת "הרדיו החינוכי" עוד ועוד בתי ספר.

 

הפוטנציאל בלימודי רדיו, משולבים ברדיו משדר, הם בלתי ניתנים להסבר - עד שהקסם מתרחש.

לפניכם

תוכנית לימודי הרדיו אינה מכשירה כוכבי רשת ולא DJS.

התוכנית בונה תלמידים שמבינים את הקשר בין התוכן העיוני הנלמד בכיתה לבין העולם ההפקתי של הבניית תוצר תקשורתי.

שילוב של אוריינות מדיה עם הבנת שפת התקשורת מעצימה את הלומדים ומכשירה אותם להיות אזרחים במאה ה-21.

הרדיו הוא כלי אורייני שמכיל בתוכו את כל תחומי החיים ובונה ללומדים ארגז כלים לאיך ללמוד, איך לחקור, איך לדעת, איך להביע את עצמך ועוד. 

כל המסמכים שעל בית ספר תיכון לקבל, לקרוא ולדעת  נמצאים בתחתית עמוד זה. כל המסמכים הקשורים לתחנת רדיו חינוכי בבית ספר תיכון כחלק ממסלול לימודים "תקשורת כתובה ומשודרת" של הפיקוח על קולנוע ומדיה.

 

תוכניות לחטיבה וליסודי בהתאמה מול הפיקוח.

פרטים נוספים תוכלו לקבל כאן

כיתה יב

מסמכים להפקת יב לתלמיד, למורה ולבוחן

כיתה יא

מסמכים להפקת יא לתלמיד, למורה ולבוחן

תוכנית עבודה ל-3 שנים בלימודי רדיו

תכני הלימוד בכל שנת לימודים והרצף.

שילוב העיוני וההפקתי

קריטריונים להקמת רדיו חינוכי

המסמך המלא לדרישות

בהקמת רדיו במוסד חינוכי

bottom of page