top of page
Carpenter

קריטריונים להקמת

רדיו חינוכי

הרבה רוצים, מתלהבים, מתקשרים, אנחנו באים, יושבים, מדברים ואז.....הם נעלמים. 


זה קורה כי לא לא נעשה בדק עמוק למה המשמעויות של מגמת רדיו וכשנחשפים לכלל הדרישות, יש שנבהלים ועוזבים.


המחשבה שרדיו זה משהו שאפשר לעשות בקלות אינה נכונה.

זאת ממש לא מגמה של "רק ללחוץ על כפתורים"!

וגם נתקלנו ב"מה הבעיה ברדיו? מיקרופון? מחשב? קללל.." 

אז זהו - שלא!

רגע לפני שחושבים על רדיו חינוכי ורצים לקנות ציוד, מצורף כאן מסמך מחייב לכל מה שצריך להיות בלימודי הרדיו במוסד חינוכי:

יש להביא בחשבון את הציוד, צוות ההוראה, ההתחייבויות, מסגרת השעות ואת ההבנה שזהו פרויקט חינוכי משמעותי עם השלכות ארוכות טווח ללומדים וגם למוסד החינוכי.

מומלץ לעיין ולבדוק את היכולת של המוסד החינוכי (ובעיקר את הרצון) להכיל פרויקט מסוג כזה.

אין מדובר בעוד מגמה ועוד תוכנית לימודים של תחום דעת.

אתם לקראת שינוי החשיבה והתפיסה שבמסגרתו הרדיו יהפוך להיות מרכז התקשורת בין התלמידים לקבוצת השווים, להורים, לצוות החינוכי, למקבלי ההחלטות בעיר ויותר מכך.

הלימודים יתנו להם כח ובמה להיות אזרחים פעילים במדינה דמוקרטית עם יכולות להשפיע על הסביבה, לקבוע סדר יום ולהשפיע.

כדי להגיע לכך על המוסד החינוכי לצאת להשקעה גם כספית וגם רעיונית, לגייס את צוות ההוראה ולרכז את היתרונות במקצוע לטובת כל בית הספר.

מנהלים, אנשי חינוך בבתי ספר, מובילי פרויקטים - לוודא שכל מי שצריך קרא והבין את המסמך.

לפני אישור פתיחת רדיו חינוכי במוסד שלכם תוחתמו על המסמך הזה ותהיו מחוייבים אליו.

במסמך תמצאו את הדרישות לסעיפים הבאים:

- המורים שילמדו (הכשרה, מחוייבות, הקצאת שעות)

- מנהל/ת התחנה (דרישות התפקיד ואחריותו)

- הציוד הטכני (לאולפן ולשידור החיצוני)

- תוכנית הלימודים (תכנים, חלוקת שעות ופרויקט הסיום)

להורדת מסמך קריטריונים להקמת והפעלת רדיו חינוכי לחצו כאן

bottom of page